Informace pro sportovní organizace

  • Přínos projektu S21 pro sportovní organizace
  • Jak registrovat sportovní organizaci

Projekt S21 je nová iniciativa pro rozvoj spolupráce v regionech. Zefektivňujeme komunikaci mezi podnikatelskými subjekty, sportovními organizacemi a veřejností.

Přínos projektu S21 pro sportovní organizace:

  • Projekt S21 nabízí pro sportovní organizace celou řadu zajímavých funkcí a služeb, kterými se snažíme více přiblížit sportovní aktivity veřejnosti.
  • Systematická pomoc ze strany Editorů a Agentů projektu S21, kteří pomáhají zdokonalovat profil sportovní organizace, aktualizovat profil a hledat efektivní cesty ke členům, fanouškům, sponzorům a reklamním partnerům.
  • Založením profilu v projektu S21 získáte možnost stát se součástí systematicky sjednocené, přehledné databáze sportovních organizací pro širokou veřejnost.
  • Sportovní organizace mohou ve svém profilu informovat veřejnost o své historii, úspěších, akcích, potřebách sponzoringu, nabízených reklamních plochách, tréninkových hodinách, členských příspěvcích apod.
  • Agenti S21 napomáhají sportovním organizacím systematicky hledat sponzory a reklamní partnery. Zdokonalovat a zpřehledňovat poptávky po sponzoringu a nabídky reklamních ploch.
  • Efektivně propojujeme nákupy členů a fanoušku sportovních organizací u regionálních firem, zapojených do projektu S21. Z každého takového nákupu prostřednictvím projektu S21 obdrží sportovní organizace sponzoring.
  • Naprogramovali jsme pro sportovní organizaci elektronický docházkový systém, ve kterém mohou členové sledovat svou docházku, statistiky svých tréninků po měsících nebo podle roků i celkovou svou statistiku docházky na tréninky nebo účast na soutěžích. Rodiče (zástupci) mohou sledovat docházku svých dětí a případně elektronicky zasílat trenérům omluvenky o neúčasti svého dítěte na trénincích apod.

Jak registrovat sportovní organizaci:

Aby se sportovní organizace mohla zapojit do projektu S21 a využívat tak veškerých výhod plynoucích z projektu S21, je potřeba aby se zaregistrovala a vyplnila svůj nově vzniklý profil. S veškerými těmito úkony Vám zdarma pomůžeme prostřednictvím našich Editorů nebo Agentů. Objednejte si pomoc na e-mailové adrese info@s21.cz.