TJ Turista VOKD Ostrava Poruba

motto: “Nevyplněno”

Založeno: 01.01.1959 (59 let) Určeno pro děti Určeno pro dospělé Nábor nových členů
Zastoupení:předseda - Pavliska Jan E-mail: sport0046@s21.cz Telefon: 731 511 066 Web: http://turista.ostrava3.cz/UVOD1.htm
Adresa: Vietnamská 1541 / 3 Ostrava-Poruba 708 00 Zobrazit na mapě

O nás

TJ Turista VOKD Ostrava Poruba
a
OKČT při TJ Turista VOKD Ostrava Poruba


Klub má celkem asi 150 členů. Členská základna je tvořena převážně důchodci. Jejich mnohdy obdivuhodné fyzické kondici je přizpůsobena činnost. Přes svůj fyzický věk jsou mnozí duševně dosti mladí. Jsou v pohodě a nezkazí žádnou srandu.  Přijďte si je vyzkoušet! A nenechte se zahanbit! Přijímáte výzvu?

Výše uvedené organizace jsou samostatnými právními subjekty, které jsou řízeny několikačlenným výborem a jeho komisemi. Bližší informace o organizacích, z nichž se klub skládá, byly na vstupní stránce dole.  Předsedou je pan Pavliska Jan.

Záleží jen na Vás samotných, jak se začleníte a co Vás osloví.

Pokud by se zdálo, že jsme příliš aktivní, že na to již nemáte, vězte, že ze začátku jsem těmto důchodcům nestačil ani já přesto, že mi do důchodu chybí ještě desítky let. Říkal jsem si, že jsem ... (a tak dále). Zatnul jsem zuby a dělal na vlastní fyzičce. Nyní jsem v pohodě. Dělám turistiku (i horskou), cyklo, lyže, tenis, ... a i další aktivity. Získal jsem hodně známých, nové cíle a rozšířil si obzory snad ve všech oblastech. 

A pokud by někdo skutečně již fyzicky nestačil? Na akci nikoho nenecháme padnout a při plánování si může vybrat lehčí aktivitu nebo jít s druhým cvičitelem. Hlavní je, že se dostane člověk ven, mezi lidi se kterými ho spojuje stejný zájem, že si získá nové přátele a že není sám. Nebo v naší činnosti není nic, co by Vás zajímalo?

Co by jsi chtěl u nás dělat? Co Tě zajímá? Nechceš nám napsat své dotazy, či případné obavy? Nebo budeš raději sedět doma?

 

 

 

 

Historie

 HISTORIE

Na poli turistiky nejsme žádnými nováčky. V roce 2009 oslavil náš klub již

     50 let organizované pěší turistiky

V létě roku 1959 založila skupina nadšenců při Tělovýchovné jednotě VOKD Ostrava-Poruba odbor turistiky. Na ustavující schůzi, která se konala v klubovně domu č. p. 56 na Hlavní třídě, se stal jeho prvním předsedou Pavel Bureš. Prvopočátky byly velice nesmělé a činnost byla zaměřena převážně na děti a mládež. Vznikaly turistické oddíly a organizovaly se tábory pro děti.
 

V roce 1963 vystřídal dosavadního předsedu Emil Moraw, zapálený a neúnavný sportovec, milovník přírody, výšlapů a nadšený vodák. Ten stál v čele výboru turistiky plných 14 let a zasloužil se nejen o rozvoj pěší turistiky ale také o vybudování loděnice se 17 loděmi na řece Opavici v Třebovicích. Léta 60. a 70. nebyla pro turistiku v Porubě nikterak lehká. Středem pozornosti byla i nadále práce s mládeží, které se obětavě věnovali manželé Kaláškovi a Radka Erbenová. Turistice dospělých se v této době nedařilo. Příchodem členek ze Základní rekreační tělovýchovy (ZRTV) do oddílu v roce 1973 se začala rozvíjet rovněž turistika mezi dospělými. Pravidelně se organizovaly víkendové túry do Beskyd, Jeseníků, Oderských vrchů a také na Slovensko. Pracovalo se podle předem stanoveného harmonogramu. Začal se vydávat Zpravodaj, který vychází dodnes, a na jeho stránkách jsou členové informováni o připravovaných akcích, pochodech a pobytech v přírodě. Po odchodu Emila Morawa z funkce předsedy, zaujal jeho místo Bohumil Carbol. Změnil se styl práce. Rozšiřovala se sice členská základna dospělých, která v 80. letech minulého století měla přibližně 60 turistů, ale narůstaly problémy s turistickým oddílem mládeže. Nedostatek finančních prostředků na materiálové vybavení oddílu, opravy loděnice a rovněž nedostatek vedoucích a cvičitelů měl za následek postupný úpadek turistického oddílu mládeže. Rok 1989 zásadně změnil náš život, což se projevilo i v turistice. Odtrhla se definitivně mládež, která svou činnost začala vyvíjet ve skautských, pionýrských či junáckých organizacích. Předsedou odboru turistiky při TJ VOKD se stal Jaromír Kaňok, po něm pak Jaroslav Konečný a v současné době stojí v jeho čele Rudolf Kubica.
 

Probíhají první léta 21. století. Dnešní Klub českých turistů VOKD Ostrava-Poruba má 122 členů. Mezi turisty dominují lidé důchodového věku. Tomu se muselo přizpůsobit celkové programové zaměření odboru. Sobotní náročnější výšlapy doplňují každé úterý méně náročné vycházky do okolí, které jsou velice oblíbené těmi, kteří si již na delší pochody netroufají. Do popředí zájmů turistů se stále více dostávají týdenní pobyty na horách v České republice i na Slovensku s organizovaným programem. V posledních 10 letech se začala rozvíjet také cykloturistika a v zimním období vyráží turisté do přírody na běžkách. Vždy v červnu vzpomínají na Emila Morawa, člověka, který se o rozvoj turistiky v našem městském obvodě zasloužil největší měrou. Jeho památku uctili turisté i letos organizovaným pochodem.9. ročník Memoriálu Emila Morawa proběhl 5. června 2004  úspěšně a stal se spolu se slavnostní schůzí, která se uskutečnila 17. června 2004 součástí oslav 45. výročí založení turistiky v Porubě.