Kripa Devi

motto: “Kde ruce jdou, tam oči směřují, kde oči jdou, tam jde i mysl, kde mysl jde, tam jde i srdce, kde srdce je, tam tvůrčí emoce a láska vyvstává.”

Založeno: 30.07.2003 (15 let) Určeno pro děti Určeno pro dospělé Nábor nových členů
Zastoupení:Kripa Devi E-mail: kripadevi@seznam.cz Telefon: +420 731 033 614 Web: http://kripa-devi.blogspot.cz/p…
Adresa: 28.října 150 / 2663 Ostrava - Moravská Ostrava 70200 Zobrazit na mapě

O nás

Zabývám se indickým chrámovým tancem, který se jmenuje Bharatanatyam.

Jedná se o nejstarší formu klasického tance Indie, jehož hlavní elementy jsou výraz obličeje, pohyby krku, gesta rukou a rytmická práce bosých nohou zvýrazněných rolničkami kolem kotníků. Původně byl tento tanec součástí chrámových obřadů a rituálů. Dnes je považován za „balet východu“ a je značně oceňován z kulturního, uměleckého, pohybového a duchovního hlediska.

 

VYSTOUPENÍ

 
Vystupuji tam, kde je tanec vítaným hostem a doplňkem kulturní společnosti. Cena se odvíjí od délky a náročnosti choreografie + nákladové položky. Cca 5. 000,-Kč. Cena zahrnuje 5-ti hodinovou přípravu před vystoupením (úprava vlasů, líčení, dekorace těla, oblékání kostýmu, rozcvička, dekorace tanečního prostoru, zvuková a prostorová zkouška.  Dále dle dohody.

Požadavky pro vystoupení - ozvučení + mikrofón + rovný, pevný, bez hřebíků a třísek taneční prostor (tančím na boso), může být i koberec, prostor min. 3,5 x 3,5m.
 

Historie

 Kripa Devi

Tanci se věnuji od dětských let. Narodila jsem se v Novém Jičíně a vyrůstala v malebné vesničce Libhošť. Balet, jóga, gymnastika, bojová umění a rovněž různé druhy sportu a umění mi byly dobrou průpravou pro mou celoživotní vášeň, jihoindický chrámový tanec Bharatanatyam.

Tento tanec jsem studovala a studuji v různých koutech světa, z  toho řadu let presenční formou studia(5 let) na Institutu indického umění a kultury v Londýně (Bharatiya Vidya Bhavan London), pod vedením skvělých indických mistrů - Prakash Yadagudde a Parvati Nayar. Tamtéž jsem rovněž studovala jihoindickou hudbu a zpěv pod vedením úchvatné umělkyně a učitelky Sivashakti Sivanesania. V individuální formě studia, tam nyní pokračují v dalším vzdělávání se v oblasti tance, zpěvu a indické kultury.

Rovněž jsem měla tu čest a požehnaní být členkou indického divadla a účinkovat např. v tanečním dramatu Devangana (Divine Soul) pod vedením úžasných choreografů Mahendry Borichi a Parvati Nayar. V roce 2013 jsem absolvovala studijní a pracovní pobyt v Indii, kde jsem si mimo jiné zatančila a zazpívala v nejproslulejších chrámech jižní Indie.

Dnes vystupuji a vyučuji tento tanec a jógu, všude tam, kde je o ně zájem.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3118272

Foto: Jižní Indie-Bengálský záliv

https://www.youtube.com/watch?v=KBt_rwlm0AU

 

BHARATANATYAM

JIHOINDICKÝ CHRÁMOVÝ TANEC 

Je nejstarší formou klasického indického tance z jižní Indie (Tamil Nadu). Je více než tři tisíce let starý a původně byl součástí chrámových obřadů a rituálů. V současné době je přezdíván baletem východu a je považován za druh taneční jógy (natya yoga) a je značně oceňován z kulturního, uměleckého, pohybového a duchovního hlediska.

Sjednocují se v něm elementy hudby, divadla, poezie, sochařství, literatury aj. Toto mnoho-dimensionální umění se v průběhu staletí navrátilo jako část vitální, energické a žijící tradice, která nabízí nesmírnou příležitost k pochopení a poznání těla, mysli a duše. Vyznačuje se dokonalou technikou pohybů, pozic, výrazových prostředků, složitou rytmickou prací bosých chodidel, gesty prstů, pohybem krku a očí.

Dnes tento tanec patří mezi perly tanečních stylů a je praktikován jak ženami, tak muži po celém světě.


Láska, pokora, úcta, oddanost, služba....Kripa Devi 


Bharatanatyam byl a je v Indii považován za jednu z náboženských ceremonií, jenž se bohům nejvíce líbí. Je dedikací všech činností Nejvyššímu Pánu, a tím považován za nejvyšší formu uctívání. Písně, jimiž je doprovázen tento tanec, zrcadlí čistou oddanost a lásku k Bohu. Tanečnice je uctívač a Bůh předmětem uctívání. 

Co vám tento tanec přinese dnes?

Jde o dynamickou meditaci a ztělesněnou modlitbu, spojující hudbu, drama, poezii, mytologii, sochařství, filozofii a mystiku. Jeho překrásná technika a hloubka účinků přináší fyzické, duševní, duchovní a sociální zdraví. Díky tomuto tanci objevíte své netušené fyzické a duševní možnosti... a mnohem....mnohem více....

Tato mystika je vyjádřena i ve starobylé slóce:


"Kde ruce jdou, tam oči směřují,
kde oči jdou, tam jde i mysl,
kde mysl jde, tam jde i srdce,
kde srdce je, tam tvůrčí emoce a podstata bytí vyvstává."

Tancem bharatanatjam předává tanečnice univerzální kosmickou emoci. Duchovní koncepce tanečnice a její pohybová činnost ji pomáhá identifikovat sebe s božským, aby se nakonec stala sama jeho nejvyšším obrazem a vyvstala esence krásného citového procítění a štěstí, znalostí nejvyšší reality.

Při zkoumání tohoto tance bylo objeveno, že pozice ohnutých kolen (ardhamandali, či aramandí), typická a základní pro tento tanec, spolu s údery bosých chodidel do podlahy, plus pohyby paží a prstů, stimulují jisté funkce v míše a to ovlivňuje energetická centra v těle - čakry. Dalším faktorem přispívajícím k hlubokým prožitkům při tanci je sestavení pozic a pohybů tak, že střídavě ovlivňují obě mozkové hemisféry. K tomuto účelu bylo tělo rozděleno na jednotlivé části, které vždy souvisí s jedinou z nich. Proto je kladen přísný důraz na položení paží a nohou tak, aby nerušily přímou stimulaci té či oné poloviny mozku a toku vitální energie prány. K hlubší koncentraci rovněž přispívají jednotlivé pozice rukou nebo-li hastamudry, které jsou sledovány očními pohyby. Pohyby očí a krku, které jsou charakteristické pro tento tanec, mají sílu komunikovat s okolím a vyzývat diváky k emocionální spoluúčasti. Není divu, že první dvě taneční položky tance jsou čistě abstraktní tanec. Ty připravují tanečníky pro mnohem více citlivou výrazovou část abhinája. Dále změny pozic v prostoru, změny nálad a soustředění působí jako spouštěče potřebných biochemických látek a energie „médhá-šakti“[1]. Ty tanečníky přirozeně přivádí do stavu blaženosti a omlazení. Zvětšený krevní tok ke končetinám a mozku zase relaxují svaly. Vyjádření emocí dále tanečníky uvolňuje a vede ke schopnosti uvědomit si vlastní tvořivost a přirozený tok energie. Tanec ztělesňuje hudbu, drama, poezii a mytologii vytvořením komplexního a vysoce stylizovaného uměleckého úsilí. Hlavní výsledek vytváří rasa, která je estetickou emocí, jenž transformuje publikum. Tento tanec je rovněž považován za ohňový tanec, mystickou manifestaci metafyzického prvku ohně (agni) v lidském těle. Pohyby bharatanatjam tanečnice se tak podobají pohybu tančícího plamene. Mystický oheň, jež je tancem vytvářen, ničí nevědomost a pálí všechny karmy. Pokud bychom odpojili božský potenciál z tohoto tance, stane se pouhým materiálním zkoumáním prostoru a pohybu. Ztratí svou posvátnost jako cesta mystériem víry a tělesné alchymie. Kapila Vatsyayan mluví o ideální indické tanečnici, která "vede tělo" "ohněm zkušenosti" k duchovní přeměně. Není divu, že indický tanec starověkých Tamilů bharatanatjam v sobě nese ruku v ruce mystický a fyzický koncept. Tamilové totiž vynikali v poznání lidského těla ve všech oblastech. Mnohé pohyby a taneční pózy byly rozkreslovány v jantrách, mandalách a geometrických obrazcích tak, aby nebylo nic ponechané náhodě na tělesné i duchovní úrovni. „Málokdo ví, že jeden z nejpropracovaňějších systémů sportovního lékařství najdeme právě u ájurvédských[2] odborníků a tamilských thaunologů – siddhů. Systém medicíny „siddha“ vznikl v Tamilsku a je přinejmenším tak starý jako ajurvéda. Ve světě se nerozšířil, protože si dodnes udržuje velmi duchovní a esoterní charakter….Některé z donedávna utajovaných postupů najdeme v knize Indian Sports Medical Science (Indická sportovní medicínální věda, Thanu Foundation, Chennai, Indie 2000), kterou napsal profesor S. Chidambarathanu Pillai. Tento systém lékařství klade důraz na prevenci a léčbu poranění a poškození takzvaných vitálních center neboli „marm“. Například sportovci, ovládající techniku tamilského bojového umění kaladi musí nejen ovládat techniku tohoto umění, ale musí být i vynikající znalci lidského těla, vitálních bodů a fungování energie v těle, výbornými maséry, znalci ekologie a bylinářství.

[1] Médhá-šakti, nevyčerpatelný proud energie prýštící ze sahasrára-čakry. Ovlivňuje potenci mysli a myšlení, vyživuje paměť a další funkce mozku. Ničí se rozčílením, stresem, tlacháním, apod. Posiluje se tělesným i duševním uvolněním, vírou a důvěrou v Boha, radostí a spokojeností.

[2] Ajurvéda – „věda o životě“, staroindická lékařská soustava.