Informace pro veřejnost

 • Přínos projektu S21 pro veřejnost
 • Jak registrovat uživatele
 • Jak registrovat dítě

Projekt S21 je nová iniciativa pro rozvoj spolupráce v regionech. Zefektivňujeme komunikaci mezi podnikatelskými subjekty, sportovními organizacemi a veřejností.

Přínos projektu S21 pro veřejnost:

 • Projekt S21 připravil pro veřejnost celou řadu zajímavých funkcí a služeb, čímž se snažíme vytvořit celou řadu pozitivních synergických efektů života v regionu.
 • Zaregistrování a vytvoření profilu je zcela zdarma. Již nyní získává registrovaná osoba v projektu S21 zajímavé služby a výhody.
 • Možnost využívání veškerých moderních funkcí webu S 21.
 • Komunikace s přáteli.
 • Pokud je registrovaná osoba členem nějaké sportovní organizace, může se stát členem této sportovní organizace a symbolicky tak tuto sportovní organizaci podporovat veřejně. Členství je vidět v profilu registrované osoby i v profilu dané sportovní organizace.
 • Pokud je registrovaná osoba fanouškem sportovní organizace, může se přihlásit jako fanoušek k této sportovní organizaci a symbolicky tak tuto sportovní organizaci podporovat veřejně. Fanouškovství je vidět v profilu registrované osoby i v profilu dané sportovní organizace.
 • Registrovaná osoba “rodič” může komunikovat se sportovní organizací, kde je jeho dítě členem, především ve sledování jeho úspěchů a docházky a psaní elektronických omluvenek.
 • Možnost se aktivně účastnit podpory regionálních firem nákupem z katalogu nabídek na stránkách www.s21.cz a tím využít výhodný systém odměn z nákupů.
 • Projekt S21 stále připravuje další možnosti pro registrované osoby. Kdokoliv nám může zasílat své náměty na info@s21.cz. Za jakékoliv náměty předem děkujeme!

Jak registrovat uživatele :

Aby se fyzická osoba starší 18-ti let mohla zapojit do projektu S21 a využívat tak veškerých výhod, je potřeba aby se zaregistrovala. Registrace probíhá na úvodní straně www.s21.cz, vpravo nahoře v části přihlášení. Klikněte na přihlásit se a potom na “Ještě nemám účet”. Systém Vás již navede.
Dále vyplňte svůj nově vzniklý profil. S veškerými těmito úkony Vám zdarma pomůžeme prostřednictvím našich Editorů nebo Agentů. Objednejte si pomoc na e-mailové adrese info@s21.cz.

Jak registrovat dítě:

Aby se fyzická osoba mladší 18-ti let mohla zapojit do projektu S21 a využívat tak veškerých výhod, je potřeba aby ji zaregistroval její zákonný zástupce starší 18-ti let. Registrace probíhá tak, že nejprve se musí zaregistrovat zákonný zástupce jako osoba starší 18-ti let.

Po registraci vstoupí do svého profilu, do části Můj účet. Zde klikne na ikonku “Registrovat dítě” a si Vás systém již navede. Dále vyplňte nově vzniklý profil dítěte. Dítě si svůj profil může taktéž vyplňovat samo. S veškerými těmito úkony Vám zdarma pomůžeme prostřednictvím našich Editorů nebo Agentů. Objednejte si pomoc na e-mailové adrese info@s21.cz.