Představení projektu S21

Projekt S21 je iniciativa pro zlepšení kvality života v regionech. Jako nástroj pro komunikaci mezi všemi, kdo mají zájem zapojit se do tohoto projektu, vyvíjíme uživatelsky příjemnou webovou stránku www.s21.cz. Na této stránce se nacházejí informace z regionu z oblasti sportu a obchodu.

Stránky s21.cz jsou určeny pro nejširší veřejnost.

Hlavním cílem projektu S21 je šířit regionální sounáležitost neboli kladný vztah k regionu, ve kterém žijeme.

Dílčími cíly jsou také:

Podporovat nákupy od místních podnikatelů, jež využívájí místních zdrojů a tržby utrácí opět v tomto regionu, což vede k další tvorbě pracovních míst a ke vzniku nových podnikatelských příležitostí.

Podporovat spolupráci mezi sportovními a volnočasovými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Propagovat zájmová združení, sportovní kluby a zdravý způsob života skrze specializované sekce

Pomáhat zlepšovat situaci na trhu práce.